Combo 101 ý tưởng sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học lịch sử và Hoạt động Dạy học phát triển năng lực – Lý thuyết đến các bước thực hiện

810,000đ

Hoạt động dạy học Lịch sử: 101 hoạt động dạy học được chia thành hai phần

– Hoạt động phát triển 7 năng lực đặc thù của bộ môn Lịch sử

– Hoạt động trong môn Lịch sử giúp phát triển các năng lực chung

Hoạt động phát triển năng lực: 8 năng lực, 38 kỹ năng học tập và 195 hoạt động dạy học phát triển năng lực

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Combo 101 ý tưởng sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học lịch sử và Hoạt động Dạy học phát triển năng lực – Lý thuyết đến các bước thực hiện

810,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!

SKU: combonangluclichsu Categories: , , , ,