NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 29 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC PHÂN HOÁ (PDF)

70,000đ

Trong số Giáo viên Hiệu quả tháng 5/2020 này, chúng tôi muốn cùng các thầy cô tập trung vào chủ đề Dạy học phân hóa để có thể tìm ra “cách phân hóa học sinh trong lớp học”; “Một số cách thức tổ chức dạy học phân hóa”. Trong phần góc chia sẻ, thầy cô sẽ phân biệt được “sự khác nhau giữa các khái niệm: dạy học phân hóa và cá nhân hóa, cá biệt hóa” và nhận ra “Những sai lầm khi áp dụng thuyết đa trí tuệ của Gardner”. Cùng với đó đó, các bài viết về“10 chiến thuật và ví dụ về dạy học phân hóa” “Giới thiệu mẫu giáo án dạy học phân hóa” “Bộ ý tưởng và công cụ dạy học phân hóa” sẽ giúp chúng ta có những chiến thuật cụ thể để ứng dụng lý thuyết này trong lớp học. 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 29 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC PHÂN HOÁ (PDF)

70,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!