NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 26 – CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (PDF)

70,000đ

Trong số tập san Giáo viên hiệu quả tháng 2/2020 này, tôi muốn cùng các thầy cô tìm hiểu kĩ hơn về các kĩ thuật Đánh giá năng lực, từ việc “Xây dựng khung năng lực” cho đến việc đưa ra các “Mẫu ví dụ về đánh giá năng lực trong một số bộ môn” nhằm giúp các thầy cô có hình dung cụ thể về lộ trình, các bước làm cụ thể khi áp dụng trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhấn mạnh đến vai trò của các bên liên quan như các “Tiêu chuẩn năng lực dành cho lãnh đạo trường học trong mô hình Đánh giá năng lực” ; “Giúp phụ huynh hiểu về đánh giá năng lực” hay làm thế nào để “Giảm áp lực và căng thẳng của giáo viên trong các kì thi”… Trong phần Góc chia sẻ, chúng tôi cũng đề cập đến “Những khó khăn khi chuyển sang mô hình Đánh giá năng lực” để các thầy cô có thể lường trước được những thách thức trong tương lai và tìm ra cách giải quyết.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 26 – CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (PDF)

70,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!