NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 27 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC DỰ ÁN (PDF)

70,000đ

Trong tập san Giáo viên hiệu quả, số tháng 3/2020 với chủ đề Dạy học Dự án, chúng tôi muốn đưa những lý thuyết về mô hình dạy học này đến gần hơn với các thầy cô và lớp học bằng những kinh nghiệm và chiến thuật cụ thể. Các thầy cô có thể tìm thấy “lời khuyên để xây dựng các bài học học tập dựa trên dự án” hay “cách để thu hút học sinh tham gia trong học tập dự án”. Để các thầy cô có thêm những tài liệu hỗ trợ cho công việc, chúng tôi cũng giới thiệu các “nguồn tài nguyên trong dạy học dự án mà giáo viên không nên bỏ qua”; “mẫu nhật kí dạy học dự án” và các “mẫu kế hoạch khi triển khai dạy học dự án”… Đồng thời, các thầy cô cũng có những kinh nghiệm trong việc phối hợp giữa các bên trong quá trình triển khai như: “giúp phụ huynh hỗ trợ con trong dạy học dự án” và cách triển khai dạy học dự án trong trường học…

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
GVHQ27_bia
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 27 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC DỰ ÁN (PDF)

70,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!