NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 25 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (PDF)

50,000đ

Tập san Giáo viên Hiệu quả số 25 – số đầu tiên của năm mới, chúng tôi muốn cùng đồng hành với các thầy cô trong quá trình dạy học phát triển năng lực. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu “định nghĩa mới nhất về dạy học phát triển năng lực” với 7 đặc trưng cơ bản. Chúng tôi cũng giới thiệu “mẫu giáo án phát triển năng lực” để các thầy cô giáo có thể áp dụng trong quá trình dạy học. Trong số này, chúng tôi dành khá nhiều bài viết mang tính chia sẻ, suy ngẫm về những hạn chế của “mô hình tổ chức lớp học theo độ tuổi” ở các trường học truyền thống; về “những mặt trái của dạy học phát triển năng lực” hay “Tại sao dạy học phát triển năng lực đang làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng giáo dục ở Mỹ”…

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 25 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!