NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 28 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC QUA TRÒ CHƠI (PDF)

70,000đ

Trong nội san Giáo viên Hiệu quả số tháng 4/2020, chúng tôi muốn dành toàn bộ thời lượng để đề cập đến vai trò của trò chơi trong dạy học, những cách để lựa chọn trò chơi trong dạy học, hay kinh nghiệm để áp dụng mô hình học tập qua trò chơi trong lớp học. Đồng thời, chúng tôi cũng giới thiệu các nguồn tài nguyên, các trò chơi, các website và ứng dụng để các thầy cô có thể tham khảo và sử dụng trong quá trình giảng dạy.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 28 – CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC QUA TRÒ CHƠI (PDF)

70,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!