Combo Dạy học sáng tạo môn Lịch sử (101 ý tưởng sáng tạo và 101 hoạt động trải nghiệm)

945,000đ

  1. 101 ý tưởng sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học Lịch sử
  2. 101 hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử (tập 1 – Cổ Trung Đại và tập 2 – Cận hiện đại)
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Combo Dạy học sáng tạo môn Lịch sử (101 ý tưởng sáng tạo và 101 hoạt động trải nghiệm)

945,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!