[Combo Cá voi đọc sách 2.6] Nhóm đọc – Câu lạc bộ đọc sách (PDF & PPTX)

450,000đ

Combo gồm 2 bộ tài liệu:

#1. 52 thẻ gợi ý thảo luận cho nhóm đọc sách

#2. Tổ chức câu lạc bộ đọc sách_60 hoạt động & 16 dự án

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Combo Cá voi đọc sách 2.6] Nhóm đọc – Câu lạc bộ đọc sách (PDF & PPTX)

450,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!