[Combo Cá voi đọc sách 3.3] Đọc sách cùng con (PDF & PPTX)

490,000đ

Combo gồm 3 bộ tài liệu:

1. Đọc sách thì phải thử thách – Hướng dẫn đặt mục tiêu và lập kế hoạch đọc cá nhân

2. Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả_Phần 2_10 bộ hợp đồng đọc độc lập

3. 52 thẻ gợi ý thảo luận cho nhóm đọc sách

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Combo Cá voi đọc sách 3.3] Đọc sách cùng con (PDF & PPTX)

490,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!