[Combo cá voi đọc sách_5.3] Tổ chức giờ học đọc sách vui và hiệu quả (PDF & PPTX)

1,050,000đ

Combo gồm có:

1 – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả – 30 bài học nhỏ cần hướng dẫn học sinh

2 – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 2) – 10 bộ hợp đồng đọc độc lập

3. 50 hoạt động tạo dựng thói quen và hứng thú đọc sách

4. 42 hoạt động hình thành và luyện tập các chiến thuật đọc sách

5. 50 hoạt động sáng tạo trong giờ đọc sách dành cho học sinh tiểu học

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Combo cá voi đọc sách_5.3] Tổ chức giờ học đọc sách vui và hiệu quả (PDF & PPTX)

1,050,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!