[#] Gói School Pack Cá Voi Đọc Sách (dành cho nhà trường)

15,000,000đ

Bạn là nhà trường hoặc tổ chức muốn được sử dụng toàn bộ các tài liệu về văn hóa đọc trên Hệ thống của Cá Voi Đọc Sách, bao gồm taotailieu.com cavoidocsach.vn , bạn có thể đăng ký Gói School Pack Cá Voi Đọc Sách của chúng tôi.

  • Miễn phí sử dụng tài liệu 1 năm
  • Bài giảng, hoạt động và đánh giá
  • Công cụ, trò chơi và poster
  • Sử dụng cho 30 người dùng
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[#] Gói School Pack Cá Voi Đọc Sách (dành cho nhà trường)

15,000,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!