[Cá voi đọc sách] Sổ tay đọc sách mùa hè_Dành cho Tiểu học (PDF & PPTX)

150,000đ

Tài liệu “Sổ tay đọc sách mùa hè” được xây dựng nhằm giúp bạn cung cấp cho mỗi học sinh của mình các công cụ và nguồn tài nguyên để hỗ trợ việc đọc trong mùa hè.

Tài liệu này gồm 2 phần. Phần 1: Hướng dẫn dành cho giáo viên; Phần 2: Sổ tay đọc sách dành cho học sinh.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] Sổ tay đọc sách mùa hè_Dành cho Tiểu học (PDF & PPTX)

150,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!