Thử thách đọc sách tháng 8

↓ Tải tài liệu Miễn phí

📖✨ [Đọ¢ ѕá¢н thì phải тнử тнá¢н] – Thử thách đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 ᴛʜáɴɢ 𝟾 📖✨
☘️ Tài liệu bao gồm 𝕔á𝕔 𝕙𝕠ạ𝕥 độ𝕟𝕘:
✨ Đặt mục tiêu trong tháng
✨ 20 thử thách đọc sách
✨ Đánh giá phần yêu thích
✨ Kết quả thực hiện thử thách
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!