[Cá voi đọc sách] Sách Khoa Học Không Khó Đọc_11 bài giảng chiến thuật đọc & 18 dự án báo cáo sách vui nhộn (PDF & PPTX)

400,000đ

11 chiến thuật đọc sách Khoa học. Mỗi chiến thuật sẽ được được cung cấp:

  • Mục tiêu giảng dạy
  • Câu hỏi suy ngẫm: Suy ngẫm về chiến thuật và việc hình thành kỹ năng
  • Các dạng văn bản đề xuất phù hợp với việc giới thiệu chiến thuật
  • Các công việc giáo viên cần chuẩn bị
  • Các bước trong tiến trình giảng dạy, tổ chức hoạt động dạy học
  • Phần mở rộng: cung cấp các gợi ý để giúp giáo viên và học sinh làm việc hiệu quả hơn

18 báo cáo sách vui nhộn. Đối với mỗi dự án, giáo viên sẽ tìm thấy:

  • Trang dành cho giáo viên: mô tả dự án và cung cấp các ý tưởng hữu ích để giới thiệu và triển khai dự án
  • Mẫu phiếu hướng dẫn tư duy, bước làm và ví dụ mẫu dành cho học sinh
  • Phiếu đánh giá, trong đó nêu rõ các tiêu chí đánh giá để học sinh, hoặc giáo viên, hoặc cả hai có thể điền vào.
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] Sách Khoa Học Không Khó Đọc_11 bài giảng chiến thuật đọc & 18 dự án báo cáo sách vui nhộn (PDF & PPTX)

400,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!