Ai Cập món quà của sông Nin

30,000đ

Bản đồ, tài liệu tham khảo giúp giáo viên có thêm tư liệu khi giảng dạy về vị trí và các đặc điểm của sông Nin cũng như tác động của nó đối với lịch sử Ai Cập.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Ai Cập món quà của sông Nin

30,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!