Bài học giao tiếp_Giao tiếp phi ngôn ngữ

40,000đ

Học sinh sử dụng hình ảnh và kịch bản có sẵn để học cách thể hiện ý tưởng, cảm xúc của bản thân qua từ ngữ, giọng nói, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bài học giao tiếp_Giao tiếp phi ngôn ngữ

40,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!