Đơn xin gia nhập quân đội La Mã

20,000đ

Học sinh hãy tưởng tưởng là một công dân Rô-ma, viết một bức thư xin được gia nhập lực lượng quân đội.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Đơn xin gia nhập quân đội La Mã

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!