Giả thuyết về việc xây dựng Kim tự tháp Ai Cập

20,000đ

Tài liệu hướng dẫn học sinh tìm hiểu về những giả thuyết mới về quá trình xây dựng các kim tự tháp của Ai Cập thời cổ đại.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Giả thuyết về việc xây dựng Kim tự tháp Ai Cập

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!