Giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

25,000đ

PPT bài giảng về các trận đánh chính trong cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

25,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!