Nguyên nhân của cuộc Cách mạng Pháp 1789

50,000đ

Tài liệu để dạy bài Nguyên nhân của cuộc cách mạng Pháp – 1789, Tài liệu bao gồm bài giảng PPT, phiếu bài tập, tài liệu đọc phát tay cho học sinh và giáo án hướng dẫn giáo viên cách tổ chức giờ học.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Nguyên nhân của cuộc Cách mạng Pháp 1789

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!