Chọn công việc phù hợp theo từng kỹ năng, đặc điểm

20,000đ

Hoạt động này là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận với các học sinh ý tưởng rằng tất cả chúng ta đều có những kỹ năng đặc biệt hoặc đặc điểm tính cách để cung cấp cho nhóm và chúng ta sẽ thành công nhất khi chúng ta sử dụng các kỹ năng mạnh nhất của mình để giúp nhóm.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Chọn công việc phù hợp theo từng kỹ năng, đặc điểm

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!