Giáo dục cảm xúc Chuỗi cảm xúc tích cực và tiêu cực

20,000đ

Trong phiếu bài tập này học sinh sẽ xác định những gì khiến họ cảm thấy mỗi cấp độ của một cảm xúc.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Giáo dục cảm xúc Chuỗi cảm xúc tích cực và tiêu cực

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!