Cuộc sống trong các chiến hào trong CTTG 1

50,000đ

Gồm bài giảng ppt, phiếu học tập, tài liệu tham khảo giúp học sinh khi dạy về điều kiện sống trong các chiến hào trong chiến tranh thế giới thứ nhất.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Cuộc sống trong các chiến hào trong CTTG 1

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!