Mô tả cấu trúc của một chiến hào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

30,000đ

Phiếu bài tập và ppt bài giảng, giúp giáo viên khi dạy về cách xây dựng, cấu trúc của chiến hào trong chiến tranh thế giới thứ nhất

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Mô tả cấu trúc của một chiến hào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

30,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!