Gợi ý viết lá thư từ chiến hào

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Phiếu học tập, dành cho giáo viên khi hướng dẫn học sinh đóng vai làm một người lính để viết về cuộc sống trong các chiến hào trong chiến tranh thế giới thứ Nhất.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!