Các sự kiện chính trong chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Phiếu học tập và tài liệu dành cho giáo viên khi dạy về các sự kiện chính trong cuộc chiến tranh, giúp học sinh tìm hiểu các sự kiện chính của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!