Thiết kế bài báo về Ai Cập cổ đại

20,000đ

Yêu cầu và các tiêu chí chấm điểm cho nhiệm vụ thiết kế bài báo đưa tin về những phát hiện mới của Cater

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Thiết kế bài báo về Ai Cập cổ đại

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!