Chế độ nhập ngũ bắt buộc trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

50,000đ

Tài liệu gồm Giáo án word, ppt bài giảng, phiếu học tập, các tấm thẻ thông tin, với các hoạt động dạy học được thiết kế theo hướng tích cực, giúp học sinh hiểu về chế độ nhập ngũ bắt buộc trong chiến tranh thế giới thứ Nhất và giúp học sinh đánh giá được về chế độ này.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Chế độ nhập ngũ bắt buộc trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!