Kỹ năng sống theo độ tuổi

1,000đ

Tài liệu là danh sách các kỹ năng cần có trong cuộc sống hằng ngày, phân chia theo độ tuổi của trẻ từ 2-18 tuổi. Giáo viên, phụ huynh có thể dùng bảng này để làm tài liệu tham khảo. Mỗi đứa trẻ là duy nhất, nên danh sách theo độ tuổi này chỉ mang tính tham khảo. Một số trẻ có thể học được các kỹ năng từ độ tuổi rất sớm. Trong khi các trẻ khác sẽ ở độ tuổi lớn hơn. Do vậy hãy sử dụng bảng này một cách linh hoạt.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Kỹ năng sống theo độ tuổi

1,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!