Lên một kế hoạch hành động để đạt mục tiêu

20,000đ

Phiếu học tập này gồm mục tiêu và các bước thực hiện mẫu để học sinh thực hành trước khi tự lập một kế hoạch hành động.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Lên một kế hoạch hành động để đạt mục tiêu

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!