Hướng dẫn học sinh cách giới thiệu sách cho người khác

↓ Tải tài liệu Miễn phí

📖 ᴍụᴄ đíᴄʜ:
✨ Hiểu những gì xảy ra trong một buổi giới thiệu sách.
✨ Tạo một danh sách các cuốn sách khuyến đọc cho cả lớp.
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!