[Combo Cá voi đọc sách 2.7] Sổ tay đọc sách mùa hè_ Tiểu học và Trung học (PDF & PPTX)

270,000đ

Tài liệu “Sổ tay đọc sách mùa hè” được xây dựng nhằm giúp bạn cung cấp cho mỗi học sinh của mình các công cụ và nguồn tài nguyên để hỗ trợ việc đọc trong mùa hè.

Combo bao gồm:

  1. Sổ tay đọc sách mùa hè_Dành cho tiểu học.
  2. Sổ tay đọc sách mùa hè_Dành cho trung học
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Combo Cá voi đọc sách 2.7] Sổ tay đọc sách mùa hè_ Tiểu học và Trung học (PDF & PPTX)

270,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!